Kontenjanımız dolmuştur. Okulumuza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.

Görsel Sanatlar Öğretimi

Saint Benoît Lisesinin Eğitim Projesi - Resim

Saint Benoît Lisesinde Eğitim, öğrencilerin duygusal, sosyal, bilişsel, fizik ve dilsel yetilerinin gelişmesini amaçlayan Bütünsel Eğitim ilkesi üzerine kuruludur. Bu nedenle sanat derslerine büyük değer verilir. Sanat gerçek anlamda bir dil olma özelliğinin yanı sıra güçlü bir ifasde yeteneğini barınıdırır. Saint Benoît Lisesi, sanatsal hassasiyeti gelişmiş dört dörtlük bireyler yetiştirir.
Amacımız, Atatürk’ün devrim ve ilkeleri ışığında, öğrencilere, Sanat ve kültür sevgisi vermektir. Öğrenciler, resim ve yağlıboyanın tekniklerini öğrenirken, Sanat’ın insan yaşamındaki önemini kavramış bireyler oluyorlar.

Amaçlar

Değişik sanat dalları arasında resim sanatı, yaratıcı ve estetik bir biçimde, dünya ile olan ilişkilerimizi ve onların iç dünyamıza olan yansımalarını aktarır. Bu bağlamda, Lisemizdeki resim derslerinin temel içeriği şu şekilde özetlenebilir: öncelikle öğrencilerin yaratıcı ve estetik açıdan en mükemmel derecede kendilerini ifade etmelerini, sonrasında sanatsal kültürlerini geliştirmeleri ve nihayetine iyi bir sanatsever olmalarını sağlamak.

İçerik

Lise 1 ve Lise 2 sınıflarında, haftada bir saat olan resim dersine öğrencilerimiz ilgiyle katılırlar. Bu iki seviyedeki ders içerikleri, öğrencilerin, temel becerilerini, yaratıcılıklarını ve sanatsal birikimlerini geliştirecek şekilde seçilmiştir. Böylece öğrenciler, resim tekniklerini öğrenirken aynı zamanda sanat tarihi bilgilerini ve sunum yapma becerilerini geliştirirler.

Lise 1 Programı

 1. Görsel sanatlarda model: gölge-ışık, aydınlık-karanlık, ton, obje çizimi, natürmort, perspektif, desen çalışmaları, renk bilgisi, kumaş boyama, afiş çalışmaları ve boyama teknikleri.
 2. Görsel Sanatlar kültürü: Sanat alanı tanıma, bir sanat eserini nceleme, sanatsal akımlar, müze kavramı ve müze kültürü.

Lise 2 Programı

 1. Görsel Sanatlarda model: desen çalışmaları, eser incelemesi, kolaj çalışmaları.
 2. Görsel Sanatlar kültürü: Geleneksel Türk sanatları, Cumhuriyet öncesi ve Çağdaş Türk resim sanatı, heykel sanatı ve müze bilinci.

Zümreler Arası Proje ve Etkinlikler

Saint Benoît Lisesinin Sanat Zümresi, Bütünsel Eğitim ilkesi prensibiyle, birçok zümreler arası projeyi, bir eğitim projesi şeklinde farklı ve beceri ve dersleri bir araya getirir.

Lise 1 seviyesinde, iki yıldır Matematik zümresiyle birlikte perspektif ve “Op art” gibi, sanatın teknikleri ile ilgili alıştırmalar yapıyorlar.

Fen ve Teknoloji zümresiyle 8 yıldır, lise 2 seviyesinde, Mendeleyev’in periyodik tablosunun projesini gerçekleştiriyorlar. Öğrencilerimiz tarafından resimlendirilen periyodik tablosunun elementleri, hafta içinde tablonun üzerinde sergileniyor.

Fransızca zümresiyle 8 yıldır, “Petit Paris” projesi çerçevesinde, tipik bir Fransız mahallesinin dekorlarını yapıyor ve hazırlık öğrencileri orada, bir geçen bir günü canlandırıp, çeşitli kısa piyesler oynuyorlar. Bu küçük mahallede, öğrenciler öğretmen ve velilerinin karşında, senaryolarını yazdıkları oyunları sergiliyorlar.

Türk Dili ve Edebiyatı zümresiyle, öğrenciler her yıl seçtikleri bir konu etrafında ortak projeler gerçekleştirirler. Örneğin Steinbeck’in “Fareler ve İnsanlar” adlı eserini okuduktan sonra, öğrenciler afiş ve duvar resmi çalışmaları yaparlar. Bununla birlkte, “Söz sokakta” projesi ve seçilen şiirlerin konuları çerçevesinde, bir şiir akşamı etkinliğinde, öğrenciler yaptıkları resimleri sergiler.

Beden Eğitimi zümresiyle de, öğrenciler “Fair Play” konusunda yapılan bir afş yarışmasına katılırlar. Ve bu afişler, Ata’ anma anısına yapılan ve 10 yıldır süre gelen Geleneksel spor turnuvası süresince sergilenir.

Geleneksel Sanat ve Sanatçılarla Buluşma Etkinlikleri

Saint Benoît Lisesi, insan eğitiminin gelişimi ve oluşumu üzerindeki etki ve rolünü bilincindedir.

Bu nedenle sanatı her zaman destekler ve öğrencilerine her türlü sanatsal yaklaşımları tanıtmak için her şeyi yapmaya çalışır.

Her yıl içinde dünya çapında ünlü müzisyenler SILÜET salonunda konser vermek üzere davet edilir. Ayrıca LA GALERIE’de dünya çapında ünlü ressamlar eserlerini sergiler. Bütün bu etkinlikler, Okulumuzun sanata ne kadar önem verdiğinin bir kanıtıdır.

Bununla birlikte, yine yıl boyunca, okulumuz, sanata yatkın ve yetenekli öğrencileri desteklemek, yüreklendirmek ve becerilerini arttırmak için çeşitli etkinlikler düzenler.

Genç yeteneklere yönelik, her yıl düzenlenen sanatsal bir proje, Lisenin iki sanat zümresi olan Müzik ve Resim bölümlerini bir araya getirir. Temel amaç, yetenekli öğrencileri motive etmek, onlara somut bir hedef göstermek ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaktır.

Müzisyen öğrencilerimiz en iyi müzik parçalarından oluşan repertuarlarını, akşam etkinliğinde arkadaş ve velilerine yorumlarlar. Ayrıca yetenekli ressamlarımız, farklı tekniklerle hazırladıkları eserlerini, yine bir sergi süresince arkadaş ve velilerine sunarlar.

Sanat Komitesi ve Sanat Blogu

Sanat ve kültürden aldıkları coşkuyla, öğrencilerimiz yeteneklerini geliştirmek ve onları bir platformda yayınlamak istemektedirler. Resim ve Müzik öğretmenlerinin desteğiyle, gönüllü bir öğrenci grubu, geçen yıldan beri etkinlikler düzenlemektedirler. Bu yıl birçok dallarını içeren makaleler yazıyorlar ve  hedefleri de sanata olan bağlılıklarını arkadaşlarıyla paylaşmak.

Sanat Blog ile ilgili daha fazla bilgi için BURAYA tıklayınız.

Saint Benoît Lisesinde Resim Kulübü

Öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarmak ve ilgilerini değerlendirmek amacıyla, her Çarşamba günü, resim atölyesinde, 6. derste çeşitli etkinler gerçekleştirilir.

Resim Kulübü Etkinliklerinin Hedefleri

 • Yapılan desen çalışmalarıyla, resim ve boya tekniklerini öğretmek.
 • Öğrencilerle söyleşerek, tarihin büyük sanat akımlarını ve ünlü ressamlarını tanıtmak.
 • Çağdaş sanat akımları ve konuları hakkında bilgi vermek.

Sanat galerilerine ziyaretler organize ederek, rehber eşliğinde gezmek ve sergileri ziyaret etmenin uygun şartlarını öğretmek.

Daha fazla bilgi için BURAYA tıklayınız.

 • Öğrencilerin sanat vizyonları geliştirmeleri için, profesyonel sanatçılarla söyleşiler düzenlemek.
 • Resim yarışmalarına katılım konusunda öğrencileri cesaretlendirip, sanata olan ilgi ve arzularını arttırmak.
 • Öğrencilerin “La Galerie” de yapılan sergileri gezmelerine olanak verip, eserlerini sergileyen sanatçılarla söyleşiler yapmalarını sağlamak.
 • Yaptıkları eserleri sergilemeleri için, yılsonunda sergiler düzenlemek.
 • Eserlerini sergilemek.

Karanlıkları en güzel aydınlatan güneş Sanattır… Sanattan uzak kalan her alan da karanlıkta kalmaya mahkûmdur.

Leonardo da Vinci şöyle der: Bir ressam, resim yapmaya, tuvalini tamamen siyah boyayıp başlamalıdır. Çünkü ışık vurana kadar doğada her şey karanlıktır“. Bu nedenle Saint Benoît Lisesinde sanat dersin tek amacı vardır: Öğrencilerimizin gelecekteki yollarını aydınlatabilmek için onları sanatın ışığı ile aydınlatmak.

X