Saint Benoît Lisesi’nde Fen Eğitimi

Saint Benoit’da bu yıl fen dersleri gene bol bol pratik yaparak geçti. Hazırlık seviyesinden itibaren öğrencilerin gözlem ve hassasiyet duygularını, analiz ve sorgulama yeteneklerini, merak duygularını geliştirmek için fizik, kimya ve biyoloji alanında uygulamalı dersler gerçekleştirildi. Fen Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen deneyler, yarışmalar, atölyeler gibi farklı etkinliklerle hem eğlenerek öğrendiler hem de takım çalışmasının keyfine vardılar.

Hazırlık Sınıfında Neden Bilimsel Yaklaşım üzerinde Çalıştık?

Hazırlık fen eğitimi, dönüşümlü olarak biyoloji, kimya ve fizik olmak üzere üç dal etrafında yapılandırılıyor.

Birinci dönemde hazırlık öğrencilerinin, bilimsel yaklaşım için gerekli bilimsel kelime dağarcığını kazanmalarına ve laboratuvar yönergeleri ve bilimsel kültür üzerinde çalışmalarına, ikinci dönemde ise laboratuvarda bilimsel yaklaşımın uygulanmasına odaklandık.

Hazırlık öğrencileri “Mantarlar hayvanlara mı yoksa bitkilere mi daha yakın?” gibi bilimsel bir problemden yola çıkarak, mikroskop kullanmayı, kendi çalışma örneklerini hazırlamayı, analiz etmeyi, spesifik boyaları kullanmayı ve gözlemlerinden sonuç çıkarmayı öğrendiler.

Bir mikroskop ve bir gözlem setine sahip olan 2 kişilik öğrenci grupları oluşturularak kollektif araştırma sürecini yürütme, bilimsel tutum geliştirme ve bilgi edinmelerine olanak sağlandı.

Bu pedagojik bilgi, öğrencilerin, gözlemlerini paylaşabilecekleri, karşılaştırma yapabilecekleri ve hep birlikte sonuçlarını gerekçelendirebilecekleri bir bilimsel mantığın başrolünde yer alabilmeleri için kaçınılmaz bir bilgi ve her öğrenci için özerklik ve motivasyon açısından gerçek bir kişisel fayda sunuyor.

2021 – 2022 Ders Yılında Saint Benoît’da Fizik

Pandemi ve uzaktan eğitimle geçen bir yılın ardından öğrenciler fizik yasalarını deneyimleyebilecekleri laboratuvarlara kavuştular. Elektrik devreleri, tüm optik kavramlar, manyetizma, kuvvetler, hareketler vs…: Bütün bu kavramlar öğrenciler tarafından gerçekleştirilen deneyler sayesinde somutlaştı. Bu onların gözlem duygularını geliştirmelerine, bilimsel prosedürleri yerine getirmelerine, eleştirel duyularını geliştirmelerine ve teorik fizik yasalarıyla bağlantı kurmalarına olanak sağladı. Sınıf dersleri ve laboratuvar deneyleri arasında fizik daha sevimli hale geliyor!

2021 – 2022 Ders Yılında Saint Benoît ‘da Kimya

Lise 1 öğrencileriyle atom modelleri üzerine çalıştık. Birçok üç boyutlu molekül oluşturdular, moleküllerin polaritesini daha iyi anladılar ve maddenin halleri üzerine birçok deney yaptılar.

Bu yıl, lise 2’de, öğrencilerin, kimyasal tepkimeler, tanımlama teknikleri, asitler ve bazlar gibi konuları pekiştirmelerini sağlayan deneyler gerçekleştirildi.

Lise 3 için kimya dersi programı bu yıl çok yoğundu. Öğrencilerin öğrenecekleri pek çok yeni kavram vardı. Neyse ki, Fen Bilimleri Festivali Deney Yarışması, herkesin, biraz nefes almasını ve eğlenerek öğrenmeye devam etmesini sağladı.

Lise 4’teki teorik derslerimize ilaveten, ‘‘uygulamalı fen dersleri’’ alanını seçen öğrencilerle, haftada üç saat uygulamalı ders yaptık. 7 kimya deneyi gerçekleştirdik ve her deney için öğrencilerimiz laboratuvar raporlarını yazdılar.

Teorik dersler, iki temel konu üzerine odaklanıyordu: Elektrokimya ve organik kimya. Bu konular üzerine çok yoğun bir biçimde çalıştık. Kimya derslerimizden bir tanesini, üniversite sınavlarına hazırlığa ayırdık ve geçtiğimiz yıllarda, AYT sınavlarında, 11. ve 12.Sınıf kimya dersleriyle ilgili çıkmış tüm soruları çözdük.

2021-2022 Ders Yılında Saint Benoît Lisesi’nde Biyoloji Eğitimi

İki yıldan beri, ilk kez, bu sene, pandemiye bağlı olarak derslerde bir aksama, bir kesinti olmadı. Böylelikle, bu senenin tamamını yüz yüze eğitimle, daha sağlıklı bir biçimde geçirdik.

Bu da, bizim, öğrenimi güçlendirmek ve aynı sınıf içerisinde iletişim ve uyumu kolaylaştırmak amacıyla, derslerimize yeni pedagojik araçlar ekleyerek çalışmamızı sağlıyor. Örneğin, oluşturduğu QR kodların yazıcıdan çıktıları alınarak, öğretmen tarafından sorulan sorulara doğrudan cevap vermeyi sağlayan Plickers uygulamasını test ettik. Bilgisayar ya da şarj cihazı gerekmeksizin, basit bir QR kodu, öğrenciye, kendi bilgilerini inşa etmesi için olanak sağlıyor.

Ayrıca, bu özel hafta boyunca, öğrencilere birçok etkinlik ve deney sunmamızı sağlayan geleneksel fen bilimleri festivalini de yeniden canlandırdık.

Özellikle, lise 3’de, laboratuvarda yeniden deney ve diseksiyonların gerçekleştirilmesi, öğrenciler ve öğretmenler tarafından büyük beğeni topladı.

Daha şimdiden, önümüzdeki ders yılında, öğrencilerimizin, bizim pedagojik işleyişimize müdahil olduklarını hissederek öğrenmelerini sağlamak için sunacağımız yeni etkinlikler üzerine çalışıyoruz.

12.Sınıfta Pratik Uygulamalar: Fransız Usulü Kendine Özgü Bilimsel Öğretim

12.Sınıflara sunulan uygulamalı fen bilimleri seçeneği, onların, deney, bilimsel işleyiş ve laboratuvar özetleri hazırlamak gibi konulara dair bilgilerini derinleştirmelerini sağlıyor.

Bu alanın hedefleri belli:

  • Yabancı ülkelerde okuyacak olan öğrencilerin beklentilerine cevap vermek,
  • Laboratuvarda mutlaka uygulanması gereken güvenlik kurallarını öğretmek,
  • Öğrencilere bir üniversite laboratuvarında gelişebilmek için gerekli olan teknik yaklaşımları öğretmek,
  • Deneylerden yola çıkarak bir özet hazırlamak.

Deneylerin temaları farklıdır ve okulun tüm müfredatını içerir:

  • Renklendirme ve mikroskobik inceleme tekniğiyle hazırlanan, canlıların sınıflandırılmasına ilişkin bir deney.
  • Gerçekleştirilirken, öğrencilerin hacimsel olarak dozlarını ayarlamayı ve renkler aracılığıyla ayırt etmeyi öğrendikleri, sindirim sırasındaki enzimlerin kimyasal özelliklerine dair disiplinler arası deneyler.
  • Bitkilerin biyolojik özelliklerine dair veya doku kesitlerinin nasıl oluşturulacağı ve özel renklerle nasıl ayırt edileceğine dair deneyler. Bu deneylerde, belirlenen dokuların yapılarını incelemek ve fonksiyonlarını tanımlamak için gereç olarak mikroskop kullanılmıştır.
  • Gözün diseksiyonu ve ardından optik bir kit aracılığıyla, retinaya yansıyan görüntünün görselleştirilmesinden oluşan, disiplinler arası fiziksel bir deney.
  • 11.Sınıfta ders konusu olan organlardan kalp, beyin ve akciğerlerin diseksiyonlarına dair deneyler.

Bu teknik birikimle, öğrencilerimizin, seçtikleri fen alanına ilişkin üniversitelerdeki laboratuvarlarda başarılı olmalarını umut ediyoruz.

 

X