Robotik Formasyon ve Sertifika Programı!

Bilge Adam, Öğrencilerimize İki Yeni Formasyon Sunuyor

Saatten endüstriyel robota, akıllı nesneler günlük hayatımızda giderek daha fazla yer tutuyor.
Tıpkı 1980'li yıllarda mikrobilgisayarların aniden hayatımıza girip yaygınlaşması gibi, çağımızda da robotik teknoloji ürünleri her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Bir eğitmen olarak bizim görevimiz ise genç kuşakları bu değişime hazırlamaktır.
Fabrikada, evde, arabalarımızda, hatta kendi üzerimizde bile akıllı nesnelerin sayısı giderek artıyor.
Gelecekte bu nesneleri tasarlamak, kurulumlarını sağlamak ve üretimlerini devam ettirmek için birçok yeni iş alanı oluşacak.
Saint Benoît Lisesi Kurum Projemiz bizi bu konunun uzmanlarıyla bir iş birliği yapmaya yöneltti ve bu anlamda, Bilge Adam ile bir iş ortaklığı gerçekleştirdik.

Fen Öğrenimine Önem Verme Politikamızın Kesintisiz Gelişimi

Sekiz yıldır, kurum projemizde yeri olan fen öğrenimine önem verme politikamız, öğrencilerimizin gelecekteki üniversite ve meslek yaşamlarına daha iyi hazırlanmalarına olanak sağlayan kuramsal ve uygulamalı somut donanımlara sahip olmalarını hedeflemektedir. Eğitim kadromuz, öğrencilerimizin fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazır bir duruma ulaşmalarını sağlamak için, projeler ve özgül uygulamalar geliştirerek, uzmanların eğitimine yardımcı olma gerekliliğinin bilincindedirler.
Fen festivali, Matematik haftası, Robotik buluşmalar, yapay zeka teması üzerine kurulu Uluslararası Dijital Bahar Etkinliği, kod ve programlama, algoritma… Bilimsel alandaki çalışmalarımız her geçen yıl daha da güçlenip, çeşitlilik kazanmaktadır.

Bilge Adam ile İş Birliğimiz ve Öğrencilerimiz için Geçerlilik Taşıyan Bir Eğitim

Saint-Benoît Lisesi, üniversiteler, hastaneler ve uzman bir donanıma sahip olan şirketler ile iş ortaklığı politikası kapsamında, üç yıl önce Bilge Adam ile bir anlaşma imzaladı. Bilge Adam  Şirketinin sahip olduğu uzmanlık ve donanım, bu firmayı Türkiye’de bilişim alanında lider konuma taşıyacak derecede, geniş kitlelerce kabul görüyor.

Geçtiğimiz yıl, Bilge Adam tarafından, bu alana ilgi duyan öğrencilerimize, her biri iki saatten oluşan 30 seans olarak toplam 60 saat eğitim verilmiştir.

Firmanın Genel Müdürü Haldun Pak ve Eğitim Sorumlusu Roni Aluf Medina, 15 öğrencimize Arduino robotik alanında becerilerini onaylayan birer sertifika vererek, onlara olan ilgi ve desteklerini ortaya koymuşlardır.

Öğrencilerimiz :

  • Bir projenin gelişimindeki farklı aşamaların hazırlanması
  • Elektronik alanında bilgi edinimi
  • Arduino Uno mikroişlemci ile devre oluşturulması ve yönetilmesi
  • Sensör bilgisi ve projede sensörün kullanılması
  • C programlama diline bağlı bir projenin oluşturulması
  • Elektronik kart ile iletişim.

alanlarında beceri ve bilgilerini onaylayan bu sertifikanın bizzat firmanın genel müdürü tarafından kendilerine takdim edilmesinden  büyük gurur duymuşlardır.

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı için ise, öğrencilerimize iki yeni, farklı alanda eğitim ve bir başarı sertifikası sunulacak.
Bu sene, lisemiz yine, robotik, programlama ve yapay zeka alanları üzerinde ağırlıklı fen öğrenimine önem verme politikamızı sürdürüyor ve iki yeni konu üzerinde eğitim sunuyor:

  • Arduino ile Robotiğe Giriş
  • Nesne Tabanlı Programlamaya Giriş

Öğrencilerimiz, 9 Ocak 2020’de, lisemizde başlayacak olan bu eğitim programına büyük bir heyecanla kayıt yaptırdı.

Bilge Adam, 30 hafta boyunca öğrencilerimize her biri iki saatten oluşan seanslarla, farklı konularda eğitim verecek. Öğrencilerimiz bu eğitime başlamak için şimdiden sabırsızlanıyor.

Uzmanlarla iletişim içerisinde olmak bilgi açısından oldukça zenginleştirici olup, öğrencilerimizin düşünce yapısını üniversite ve meslek yaşamına ilişkin bir boyuta taşıyacaktır.
Öğrencilerimiz, kendilerini bilimsel donanım açısından zenginleştiren bu iş birliğinden oldukça memnunlar ve edindikleri bilgileri, oldukça yoğun bir ortam olan robotik ve kodlamaya ayrılmış FabLab’da (Üretim laboratuvarı, Fabrication Laboratory) uygulamaya dökebiliyorlar.

Yıl sonunda, bu iki eğitime katılan iki öğrenci gurubu, tıpkı bu yıl olduğu gibi, edindikleri bilgi ve donanımları belgeleyen bir sertifikaya sahip olacaklar.

Öğrenciler, coşkulu ve heyecanlı. Bizler ise daha şimdiden, Saint-Benoît Lisesi tarafından düzenlenecek Robotik Buluşması’ndaki ulusal yarışmalardan elde edeceklerine inandığımız başarılı sonuçlardan ötürü onlardan  gurur duyuyoruz.

Saint Benoît Lisesi, yapay zeka çağında, akıllı nesnelerin her yerde karşımıza çıkacağı bir dünyaya uyum sağlayabilmemiz için insani becerilerin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

X