Müdür’ün Konuşması

Yükselen Ağaçlar, Köklü Ağaçlardır...

Saint Benoît Lisesi, 1783’ten beri varolan değerleriyle, yenilikçi bir eğitim anlayışını sürdürmektedir. Bu eğitim anlayışı, günümüzde Atatürk ilkelerine bağlı vatandaşlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Atatürk’ün dediği gibi: "En önemli görevimiz olan Milli Eğitim’de mutlaka başarılı olmak zorundayız. Ancak bu şekilde bir ulus aydınlığa kavuşabilir." (1922)

236 yıldır tanınan ve Mükemmel bir eğitim kurumu niteliği taşıyan Saint Benoît Lisesi, temel insani değerler doğrultusunda, öğrenci odaklı bir eğitim projesi gerçekleştirmektedir.
Saint Benoît Lisesi, Atatürk’ün benimsediği demokrasi ve barış ilkelerine bağlı olup, hümanist Thomas More’un “Vitae non scholae discimus. Okul için değil, hayat için öğreniriz.” deyişini temel alır. İnsani ve mesleki başarıyı tüm yönleriyle geliştirmek Kurum Projemizin en önemli hedeflerinden biridir.

Bütünsel Eğitim: Dengeli, Başarılı, Sorumlu ve Mutlu Bir Birey Yetiştirmek

Bütünsel Eğitim ilkemiz 5 boyuta dayanmaktadır. Bu 5 boyut, öğrencinin dengeli, başarılı, sorumlu ve mutlu bir birey olmasını sağlayan boyutlardır. Öğrencinin “Sağlam kafa, Sağlam vücutta bulunur” idealine ulaşması için bu 5 temel boyutu bir uyum içerisinde geliştiriyoruz:
– Bilişsel boyut
– Dilsel boyut
– Sosyal ve ahlaki boyut
– Duygusal boyut
– Bedensel boyut
Bizim için, her öğrenci eşsiz bir bireydir ve bizler, öğrencinin başarılı olması için gayret sarf ediyoruz. Aile ve Lise, bir öğrencinin “Başarı Üçgeni”nin sabit ve dengeli temelini oluşturur. 5 yıl boyunca, öğrenciyi bu Başarı Üçgeninin zirvesine ulaştırmayı hep birlikte sağlıyoruz. Veliler ve öğretmenlerin gösterdiği yakın iş birliği, çocuğunuzun uyum içerisinde gelişip başarılı olmasının anahtarıdır.

Saint Benoît Fransız Lisesi: “Zeka ve bilginin ön planda olduğu bir alan”

Kurumumuz bilgi aktarımının gerçekleştirildiği ve öğrenim sürecine anlam katan, geleceğe dönük bir okuldur. Saint Benoît Lisesi öğrenciye kendini bulma yolunda öncülük eder ve ona kişiselleştirilmiş bir eğitim sunar. Öğrencilerin sahip olduğu becerileri geliştirme kaygısı taşıyan eğitim ailemiz, bilgi ve çoklu zeka kuramının ön planda tutulduğu bir okulda Kabul ve Mükemmelliyeti her öğrenci için ayrı bir özen ve dikkatle, bir araya getirir. Veliler ve biz öğretmenler; çocuklarımızın okul başarısına önem veriyor, onlar için en iyi eğitim şartlarını sağlıyor ve onlarda öğrenme arzusunu uyandıran, entelektüel bir birikimin kapılarını açan, bilinçlerini harekete geçiren, kendileri ve çevrelerini saran dünya hakkındaki sorulara yanıt bulmalarına imkan veren modern bir eğitim anlayışının oluşması için çaba sarf ediyoruz.

Saint Benoît Fransız Lisesi: “İnsanlık ve gelişmenin desteklendiği bir alan”

Eğitim anlayışımızda, her gencin benzersiz bir birey olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmıyoruz. Bu gerçekten yola çıkarak her bir öğrenciyi ayrı ayrı ele alıp, her birinde bulunan 5 boyutu geliştirmek için ayrı özen ve dikkati gösteriyoruz. Gencin yalnızca tek okul boyutuyla sınırlı kalması yerine bütün yeteneklerini değerlendirmeyi arzuluyoruz. “Yaşam Okulu”, Bütünsel Eğitim Projesi anlayışımızda, eğitim ve öğretimin tek bir bütün halinde yer aldığını hatırlatıyoruz. Eğitim sürecimiz, öğrencinin sorumluluklar almasını ve dünyaya evrensel bir açılım kazanmasını sağlar.
Öğretmenlerimiz, öğrenci ve velilere odaklı bütünsel ve dengeli bir eğitim sunmaktadır: Hümanist, bilimsel, kültürel, dilsel, fiziksel, ahlaki ve medeni.
Esas olan, her öğrencinin insanca gelişimine olanak sağlamaktır.

Saint Benoît Fransız Lisesi: “Öğrenim ve inovasyon önem veren bir alan”

Deneysel yaklaşıma ve Proje bazlı bir eğitime öncelik veren lisemiz, öğrenciyi, kendi kendine yeten ve projesini gerçekleştiren bir birey olmasını sağlayan kültürel ve bilimsel faaliyetler sayesinde, teorik bilgilerle gerçek hayat arasında bir bağ kurmaya ve analitik düşünce tarzını benimsemeye yönlendirir.
Türkçe, Fransızca ve İngilizce’nin yer aldığı çokdilli ortamının daha da çeşitlendirilmesi (Çince, İspanyolca, Almanca, Latince), 21.yüzyıl bireylerini yetiştirmemize olanak sağlar. İnovatif çalışmalar peşinde olan lisemiz, yeni eğitim araçları geliştirip bilgi edinmenin en uygun koşullarını araştırmaktadır.

Saint Benoît Fransız Lisesi: “Hayata anlam katılan bir alan”

Gerçek eğitim bütünsel olandır. Lisemiz, öğrenciye bilgi aktarılan ve aynı zamanda eğitim ve hayata anlam katan bir yeridir. Okulumuz, öğrencinin kendi yönünü bulma konusunda öncülük eder. Ayrıca, 5 yıl boyunca, okulumuza özgü olan “Üniversiteye Doğru” projesi, her öğrencimizin geleceğini dikkatli bir şekilde inşa etmesine yardımcı olur. Hayat yolunu ailelerle birlikte şekillendirmek istiyoruz. Çocuğunuzun kişisel, insani ve kariyer boyutundaki geleceği bizim önceliğimizdir. Öğretmenlerimiz, öğrenciyi kendi var olma projesinde konumlanması için teşvik etmektedir. Eğitim kadromuz öğrencinin kişisel yönetim düşüncesini geliştirmeyi teşvik eder ve onu gelecekte bulunmak istediği konuma yönlendirir.

Oldukça iddialı olan bu eğitim sürecinin amacı
öğrencilerimize ve velilerimize, olumlu,
ve onları güvenle geleceğe taşıyacak bir yol sunmaktır.

Pierre Gentric
Okul Müdürü

——

Eğitim sürecimizi daha yakından tanımak için, aşağıdaki başlıkları keşfedebilirsiniz:
Bütünsel Eğitim İlkemiz
Üniversiteye Doğru Projesi
Kurum Projesi: “Birlikte olmak, birlikte yaşamak, birlikte büyümek”
Saint Benoît’yı seçmek için 8 önemli neden

X