İngilizce Bölümümüzde Teknoloji Kullanımı

İngilizce öğreniminde dijital eğitim hedeflerimiz

Dijital Eğitim, son yıllarda Saint Benoît Lisesi’nde önemli bir yer tutmaktadır.
Dijital eğitim teknikleri kullanarak, öğrencilerimizin, akademik ve profesyonel gelişimlerine ve kişisel hayatlarında ilerlemelerine olanak tanıyacak çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar öğrencilerimiz ve mezunlarımız için gereken burs imkanları için de olanak sağlamaktadır.

Kendi kendine öğrenme yoluyla öğrencilerimizin eleştirel ve analitik düşünme yeteneklerini geliştirmek temel amacımızdır. Bunu nasıl yapıyoruz? Laptop kullanımı, interaktif akıllı tahta ve projektör kullanımı, bilgisayar laboratuvarları ve LCD televizyonlar kullanarak sınıflarda eğitim veriyoruz.

Öğretmenler olarak öğrencilerimizi nasıl motive edeceğimizi biliyoruz. Gerçek hayatı sınıflarımıza ilgi çekici ders materyalleri ile getiriyoruz. Asıl odağımız konuşma ve dinleme olmakla birlikte okuma ve yazma becerileri için de sistemli bir yaklaşım uygulamaktayız. Bizim için tüm bu beceriler dil öğrenen öğrenciler için günümüz dijital dünyasının vazgeçilmez becerileridir.

Kullanmakta olduğumuz kitaplar sanal sınıf uygulamalarıyla birlikte kullanılmaktadır; http://myenglishlab.com/, sanal sınıflar öğrenmeyi daha esnek bir hale getirmektedir. Öğrencilerimiz alıştırmaları kendi kendilerine de yapabilmektedir. Öğretmenlerimiz ders kitaplarıyla bağlantılı ödev, sınav vermekte ve bunlar otomatik olarak değerlendirilerek öğrenciye geri verilmektedir. Buna ek olarak öğrenciler ve öğretmenler için güvenli, kişisel bir eğitim platformu olan Moodle da kullanmaktayız. Moodle üzerinden öğretmenler kendi sınıflarını ve içeriğini oluşturabilmekte ve kişisel beceri ve ihtiyaçları karşılayabilecek bir eğitim ortamı yaratılmaktadır. Moodle üzerinde sadece online eğitim değil aynı zamanda kaynak paylaşımı da yapılmaktadır.

İngilizce öğretmenlerimiz Google Drive ve Classroom üzerinde Google Docs gibi uygulamaları kullanarak öğrencilerle bilgi paylaşımı yapmaktadır. Bu şekilde katılımcı bir eğitim yapılabilmektedir.

Moodle Öğrenme Platformu yoluyla öğrencilerimizle iletişim kurarak, kaynaklar paylaşarak, daha iyi öğrenme ortamları yaratmaktayız.

Moodle Üzerinde Çalışırken Çocuğunuzu İzleyin!

Çocuğunuzun eğitimine online eğitim yoluyla katılmanız ve çalışmalarını izlemeniz için sizlere Moodle platformunu sunuyoruz.

Yeni yüzyılda ilerleyeceğimize eminiz çünkü insanların öğrenmeye ve değişik şekillerde öğrenmeye ihtiyacının devam edeceğini biliyoruz. İçinde bulunduğumuz bu çağda çocuklarımız daha fazla zorluk ama aynı zamanda daha fazla imkanla karşılaşacaklar ve dolayısıyla kendilerinden önceki nesillerden daha fazla beceri ve bilgiye ihtiyaç duyacaklardır.

X