İletişim Departmanı Şefi

Ekim 2021 tarihinde başlayacak olan bu görev, iletişim hizmetlerini yönetmek, denetlemek, okul tarafından düzenlenen etkinlikleri koordine etmek ve iç ve dış iletişime dair şekil ve içeriklerin nicelik, nitelik ve birbirleriyle olan uyumlarını geliştirmekten oluşmaktadır.
İletişim alanında yüksek eğitim almış, bir iletişim hizmeti yönetiminde en az üç yıl profesyonel bir deneyimi bulunan, dijital, yazılı, görsel-işitsel, etkinlik düzenleme, makale yazma vs. gibi global bir iletişim stratejisinin oluşturulmasında destek sağlayabilecek kimseler aranmaktadır. Ana dilinizin Türkçe olması ve bu dilde bir metin kaleme almak konusunda güçlü bir beceriye sahip olmanız gerekmektedir. Fransızca’ya hakim olmanız, bir artı oluşturacaktır.

İletişim Hizmetlerin Yönetimi: 

– Hizmetleri düzenlemek.
– Departmanın işleyişine dair rapor yazmak ve sunmak.
– Hizmet düzeyinde prosedür ve talimatları iyileştirmek.
– Dosyalara ilişkin sürelerin belirlemek, bu sürelere riayet edilip edilmediğini ve dosyalarının niteliğini denetlemek.
– Ekip üyelerinin profesyonel gelişimine yardımcı olmak.

Kurumsal İletişim:

– İnternet sitesinin yayın sorumluluğunun yürütülmesi (WordPress)
Fransızca ve/veya Türkçe makalelerin kaleme alınması ve/veya kontrol edilmesi.
İnternet sitesinin günlük olarak beslenmesi ve güncellenmesi.
Hem şekil, hem de içerik anlamında, iyileştirme yöntemleri sunumu.
İnternet sitesi trafiğinin izlenmesi.

– Broşür ve tanıtım dergilerinin hazırlanmasında destek ve koordinasyon.
Broşür, afiş gibi, video gibi grafik tasarımcısı ve video sorumlusu tarafından hazırlanan görsel öğelerin, yazı içeriklerinin kaleme alınması ve kontrolü.
Basılacak olan içeriklerin baskı aşamasındaki ilerlemeyi ve bu içeriklerin, posta ya da e-mail yoluyla gerçekleştirilen dağıtımının takibi.

– Okul içi ve okul dışı iletişim stratejilerinin belirlenmesi.

– Aylık bültenlerin hazırlanması – Newsletter.
Grafik tasarımcısı yardımıyla, bültenin hazırlanması ve elektronik posta yoluyla dağıtımı.

Kültürel İletişim:

– Kültürel etkinliklerin koordine edilmesi.
İletişim ekibiyle işbirliği içerisinde, okul içi ve dışında kültürel etkinliklerin düzenlenmesi: Konserler, gösteriler, sergiler, pedagojik etkinlikler….
Kültürel ve sanatsal gösterilerin gerçekleştirilmesinde destek sağlamak. 

– Yayınlama projelerinin kontrol edilmesi.
Grafik tasarımcısı tarafından oluşturulan davetiye, afiş gibi görsellere ilişkin yazıların kaleme alınması ve yazılı içeriğin kontrol edilmesi.  

Basılacak olan içeriklerin baskı aşamasındaki ilerlemesinin ve bu içeriklerin, posta ya da e-mail yoluyla gerçekleştirilen dağıtımının takibi.

– Okul içi ve okul dışı maillerin hazırlanıp, gönderilmesi.
Davet maillerinin  hazırlanması ve gönderilmesi.

–  Etkinlik takviminin sorumluluğunu üstlenmek.
Ders yılı içerisinde, etkinlikler takviminin hazırlanması.
Her hafta, idarî kurulla işbirliği içerisinde çalışma.

Aranan nitelikler:

– Bir ekibi yönetmek
– Türkçe, yazı yazma konusunda güçlü bir beceriye sahip olmak
– Organizasyon yeteneği, verimlilik
– Teknik donanım :

  • Pack Office
  • E-mail gereçleri
  • Sosyal medya

İzlenecek Adımlar:

Başvurunuzu, sb_emploi@sb.k12.tr adresine :

– Üzerinde fotoğrafınızın bulunduğu net ve detaylı bir CV (Daha önceki iş deneyimlerinize ilişkin olarak, o işlerde, hangi tarihler arasında çalıştığınızı ay ve yıl olarak belirtin.)
– Çalışma belgeleri
– Diplomalar
– Tavsiye mektupları

ile birlikte gönderebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için https://www.sb.k12.tr adresinden İnternet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

X