Eğitim Projemiz: Bütünsel Eğitim, İnteraktif Sunum

Eğitim projemiz ''Bütünsel eğitim'', Saint Benoît Lisesi'ne özgü bir proje olup, 4 asırlık bir eğitim mirasının ürünüdür.
Bu eğitim projesi, tüm çocuklara, kişiliklerine ve yeteneklerine göre uyarlanan, eksiksiz bir sistemdir. Bütünsel eğitim, çocuğun; Bilişsel, dilsel, sosyal ve ahlâkî, duygusal ve bedensel olmak üzere 5 ayrı boyutta, uyumlu ve etkili bir biçimde gelişimine yöneliktir. Dengeli, başarılı, sorumlu ve mutlu bir insan yetiştirmek amacıyla bütünsel bir eğitimi savunan bir ilkedir.
Bu interaktif broşürde bunu keşfedin!

İnteraktif broşürümüzde

”Bütünsel Eğitim” projemizi keşfetmek için

 BURAYA tıklayınız

 

 

X