2021-2022 Yeni Kayıt Burs Başvuruları

Sayın Velimiz,

Özel Saint Benoît Fransız Lisesi’nde ücretsiz veya burslu okuyacak öğrencileri değerlendirme sistemi aşağıda açıklanmaktadır.
Okulumuzda, her öğretim yılında, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz veya Burslu Okuyacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre, başarılı, ancak maddi imkânları sınırlı öğrenciler ücretsiz veya burslu okutulmaktadır.
Okulumuzda 2021 – 2022 öğretim yılı burs başvuruları 04/10/2021 tarihinde başlayacak ve 14/10/2021 tarihinde sona erecektir. Verilen tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Ücretsiz veya burslu okuma hakkından yararlanma:

Ücretsiz veya burslu okuma hakkından, adı geçen yönetmelikte belirtilen şartları taşımış olmak kaydıyla, haklarında ücretsiz veya burslu okuması için karar verilen öğrenciler yararlanır. Şehit ve malûl gazi çocukları ile malûl gazilere ücretsiz veya burslu okumada öncelik verilir. Ücretsiz okuma öğrenim ücretinde %100 oranında indirim yapılarak uygulanır.

Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrasında Cumhurbaşkanlığı Makamı öncülüğünde vatandaşlarımızın ve tüm sektörlerin bu salgın süreci dolayısıyla yaşayabileceği olumsuzlukların önüne geçebilmek adına birçok tedbir alınmıştır ve alınmaya devam etmektedir. Bu tedbirler kapsamında; Özel öğretim kurumları 2021-2022 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak kaydıyla ilgi (a) Kanunda belirtilen ücretsiz öğrenci / kursiyer okutma yükümlülüklerini ilgi (a) Kanunda öncelikli olduğu belirtilenlerden % 3 ün altında kuruma başvuru olması durumunda kalan kısmını, öğrenim ücretinin tamamını almadan okutabileceği gibi; öğrenim ücretinin % 25, % 50 veya % 75 oranı kadar kısmını ücretsiz okutabileceklerdir.

Başvuru Şartları:

Başvurular burs_sb@sb.k12.tr mail adresi üzerinden yapılacaktır, eksik bilgiler içeren başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru için doldurulması gereken belgeler bu sayfanın sonundan veya Moodle‘dan temin edilir.

2021-2022 Burs başvuru formu (Ek-7)

-Burs Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Onayı

Önemli Hususlar:

1) Başvurular her yıl yeniden değerlendirilir. Ücretsiz okuma yardımına esas alınan koşulların değişmesi halinde yardım iptal edilebilir.
2) Şehit veya malûl gazi çocukları ile malûl gazilerden, şehit veya malûl gazinin mensubu olduğu kurumdan alınacak belge istenir.
3) Gerçek dışı bildirimde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin, ücretsiz okuma hakkı okulumuz müdürlüğünce iptal edilir. Öğrencinin ücretsiz okuduğu dönemlere ait ücretler ilgili mevzuat hükümleri gereğince kanuni faizi ile birlikte veliden tahsil edilir.
4) Ücretsiz okuma hakkı veya kısmi burs kazanan öğrencilerin bu hakları yalnız o öğretim yılı için geçerlidir. Ancak ücretsiz okuma veya kısmi burs hakkını kazanan şehit ve malûl gazi çocukları, okuldaki öğrenimleri süresince ücretsiz okurlar.

Başvuru için istenen belgeler ektedir.

2021-2022 Burs Başvuru formu (Ek 7 belgesi)

2021-2022 Burs için Gereken Evraklar

Burs Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Onayı

 

X