Dört Yüzyıllık Bir Tarih...

Lisemiz

Tel : 0212 244 10 26
Fax : 0212 245 68 95
sb@sb.k12.tr

Eğitim
Öğretim
Öğrenci Hayatı
Kültür ve Sanat
Dayanışma

Saint Benoît Lisesi’nde iki dilli eğitim

 • İki dilde sözlü ve yazılı anlatım yeteneklerini geliştirmeye yönelik bilgi birikimi kazandırır.
 • Her iki lisanda düşünme ve kendini kolaylıkla ifade etme olanağı sağlar.
 • Öğrencinin iki kültürü de aktif olarak öğrenmesine imkân tanır, öğrenci projenin merkezinde yer alır.
 • Böylece öğrenciyi evrenselliğe taşıyan bir eğitim sunar.

Bakalorya’ya denk diploma

12 Mart 1963 tarihinde Saint Benoît Fransız Lisesi diploması’nın fransız bakaloryası’na denkliği tanınmıştır. 21 Mart 1963 tarihli Fransız Cumhuriyeti Resmî Gazetesi’nin 2714, 2734 ve 2735’inci sayfalarında konuyla ilgili detaylı bilgi bulunmaktadır.

230 yıllık eğitim başarısı

230 senelik bir eğitim kurumu olan Saint Benoît Fransız Lisesi, 900 öğrenciye (400 erkek, 500 kız) iki dilde eğitim vermektedir.
Öğrenciler 5 yıllık öğrenim süreci sonunda diploma almaya hak kazanırlar.
Bu süreci başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mart 1963’te yürürlüğe giren bir yasa ile Fransız Bakaloryası’na denk diplomanın sahibi olurlar. Fransız Devleti tarafından Resmi Gazete’de yayınlanan 2714, 2734 ve 2735 sayılı maddeler. Lisenin hedefi, farklı kültürlerin zenginliğini ve birbirlerini tamamlayıcı özelliklerini vurgulayan, çeşitlilikle anlam kazanan bir eğitim vermektir.
Eğitim alanındaki 230 yıllık geçmişiyle Saint Benoît Lisesi, gerek ulusal gerekse uluslararası platformda kendini kanıtlamıştır.

Eğitim süreci

Eğitim süreci 5 yıldır. İlk sene, hazırlık sınıfı, Fransızcayı öğrenme ve belli bir düzeye ulaştırma amacını taşır. Bu ilk yılda yoğun Fransızca eğitimi verilmektedir.
Daha sonraki 4 yıl boyunca, Fransızca öğrenimi haftada her biri 43’er dakikalık 6-8 ders saati olarak devam eder, bunlara matematik, fizik, kimya, biyoloji ve bilgisayar gibi yine Fransızca olarak okutulan diğer dersler eklenir (Dil dersleri dışında kalan dersler, Disciplines Non Linguistiques DNL olarak adlandırılır).

Dil dersleri dışında kalan dersler : DNL

Fen Bilimleri kapsamındaki dersler Fransızca olarak işlenir. Amaç yalnızca bilimsel bir konuyu teorik olarak aktarmak değil, o bilgiyi farklı dilde aktarma olanağını bulmaktır.Böylece, lisan öğrenimin merkezinde yer almaktadır.
Bu konuların iki dilde ele alınması, Fransızcanın iyi öğretilmesi için farklılık yaratan etkili bir araç olarak kabul edilebilir, lisanın kullanımında özel kelime bilgisi edinmeye, o dili derinlemesine irdelemeye fırsat yaratır. Ayrıca, Fransızcayı, özel hedefe yönelik olarak öğretme yöntemi de (FOS) kullanılmaktadır.

Saint Benoît Lisesi : "Label FrancEducation" Markası ile Onurlandırılmıştır.

Saint Benoît Lisesi, 2013 yılında, Fransız Devleti’nin saygın ‘’FrancEducation’’ markasına layık görülmüştür. Bu marka, kendi milli eğitim programları çerçevesinde Fransız dilinin ve kültürünün yayılmasını sağlayan yabancı okullara verilen ve dili öğretmede mükemmellik derecesine ulaşmış kurumları onurlandıran bir ünvandır. Fransız Milli Eğitim Bakanlığı ve Dışişleri tarafından resmi olarak verilen bu marka, öğrencilerine yüksek kalitede Fransızca dil eğitimi veren ve diğer derslerde de bu dilde öğretim almalarına olanak tanıyan kurumların çalışmalarının değerlendirildiği ve takdir edildiğini gösterir. "Label FrancEducation" un amacı iki dilde nitelikli eğitim veren liselerin üstünlüğünü tanıtmaktır.

Program ve Hedefler

Lisemiz, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın programını ve yönetmeliklerini uygulamakta, aynı zamanda da Fransız Hükümeti ile iletişimini sürdürerek, diplomalı ve yüksek nitelikli öğretmenlerin okulda görev almasını sağlamaktadır.

Eğitim alanındaki geçmişi ve zengin kültürel mirasının yanı sıra, örneğin TICE, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi çağdaş eğitim metotlarını benimseyen kurumumuzda her sınıf video projeksiyon, sayısal interaktif tablolar (TNI) gibi donanımlara sahiptir.
Lisenin eğitim projesi özgün ve ayrıcalıklıdır. Tüm eğitim süreci, zümreler arası çalışmalar, eğitici geziler gibi çok çeşitli etkinliklerle desteklenmektedir. Evrenselliğe doğru açılmayı hedefleyen kültür ve sanat faaliyetleri de eğitici projelerin tam merkezinde yer alır.
Eğitim kadrosu iki dilde öğretim veren ve farklı kültürlerden gelen 105 kişiden olunmaktadır.

Geniş sosyal aktivite yelpazesiyle zenginleşen bir eğitim...

Öğrencilere 50 değişik eğitsel dersi önerilir.
Böylece bu kulüp faaliyetleri çerçevesinde yeteneklerini keşfetme ve kazanımlarını pekiştirme olanağını bulurlar.
Eğitici geziler ve projelerin çeşitliliği etkileyicidir : Sanatsal, edebi, bilimsel, sportif veya sosyal çalışmalar geniş çapta yer alır.

Sonuç olarak...

Öğrencilerimiz, yenilikçi ve yaratıcı özellikleriyle, ortak sınavlarda gösterdikleri başarılarla gurur kaynağımızdır.
Lisemizin temel görevi, kendisine teslim edilen gençlerimizin potansiyellerini geliştirerek, onların üretken, her yönüyle gelişmiş, sorumluluk sahibi, dünyaya açık, insana saygılı bireyler olmalarını sağlamaktır.
Saint Benoît Lisesi’nde Fransızca dil eğitimi farklı projelerle desteklenmekte ve sınıf içi çalışmaları da dinamik bir çerçevede yürütülmektedir.
Öğrenci edilgen konumda değildir, daima aktif olmaya yönlendirilir. Tek başına veya grup çalışması şeklinde sınıf içi çalışmalara katılmaya teşvik edilir.
Dil eğitimi dışındaki diğer öğrenim yöntemleri, örneğin ‘’öğrenmeyi öğretmek’’ de şüphesiz hedeflerimiz arasındadır, sosyo-kültürel, yaratıcı veya duygusal boyutlar dikkate alınarak, öğrencinin gerek dil yeteneklerini gerekse iletişim becerilerini geliştirmeye büyük önem vermekteyiz.
 
 
 
 

Aynı bölümde

 • FrancEducation Markası
 • Hazırlık Sınıflarında Fransızca Fen Bilgisi Öğrenimi

 • Frankofoni

 • Jehan Barbur Yeteneğiyle İzleyicileri Büyüledi !
 • 2017 Frankofoni Festivali Açılışı

 • Liseler Arası Kısa Metraj Film Yarışmasında Lisemize Birincilik Ödülü !
 • Fransa Büyükelçiliği ve İstanbul Fransız Kültür Merkezi Ödülü

 • Saint Benoît Lisesi’nde Benjamin Bachelier İle Sanat Atölyesi
 • Lise 3 öğrencileri ile yaratıcılık atölyeleri

 • Saint Benoît Lisesi Frankofoni Festivali’ni Kutluyor !
 • Program : 13 - 23 Mart 2017

 • Günlük Hayatta Frankofoni : Saint Benoît’da "Küçük Paris"
 • Okul bahçemizde bir Paris semti : Fransızcayı eğlenerek öğrenmek !

 • Enis Batur Eşliğinde "Kentten Kente Dünya Turu"
 • L2 öğrencileriyle söyleşi

 • Grand Théâtre Tiyatro Topluluğu ile Masal ve Atölye Çalışmaları
 • 14 - 22 Mart 2017 tarihleri arasında Lise 1, L2, L3 öğrencilerine yönelik tiyatro çalışmaları

 • Konser : "Frankofoni, Caz ve Jehan Barbur"
 • 2017 Frankofoni Festivali Açılışı